Ffigurau ystyrlon

Mae talgrynnu {12.756} neu {4.543} i {1} lle degol yn ymddangos yn synhwyrol, gan fod y ffigurau talgrynedig yn agos iawn at y gwerth go iawn.

{12.756} = {12.8} ( {1} lle degol)

{4.543} = {4.5} ( {1} lle degol)

Ond beth sy’n digwydd os wyt ti’n talgrynnu rhif bach iawn i {1} lle degol?

{0.00546} = {0.0} ( {1} lle degol)

{0.00213} = {0.0} ( {1} lle degol)

Dydy hyn ddim yn ateb sydd o werth. Ffordd arall o ganfod ateb bras ydy defnyddio ffigurau ystyrlon.

Cyfrif ffigurau ystyrlon

Mae ffigurau ystyrlon yn dechrau gyda'r rhif cyntaf sydd ddim yn sero, felly anwybydda bob sero ar y blaen, ond nid y rhai yn y canol. Edrycha ar yr enghreifftiau canlynol:

Diagram o’r rhif 0.0071Diagram o’r rhif 0.0345

O’r ffigur ystyrlon cyntaf ymlaen, rhaid cyfrif pob sero. Dim ond y seroau ar y dechrau sydd ddim yn cyfrif.

Question

Faint o ffigurau ystyrlon sydd gan y rhif canlynol?

{0.3007}

Mae gan {0.3007} bedwar ffigur ystyrlon.

Question

Faint o ffigurau ystyrlon sydd gan y rhif canlynol?

{2.01}

Mae gan {2.01} dri ffigur ystyrlon.

Question

Faint o ffigurau ystyrlon sydd gan y rhif canlynol?

{0.001023}

Mae gan {0.001023} bedwar ffigur ystyrlon.