Ffigurau ystyrlon

Mae talgrynnu \({12.756}\) neu \({4.543}\) i \({1}\) lle degol yn ymddangos yn synhwyrol, gan fod y ffigurau talgrynedig yn agos iawn at y gwerth go iawn.

\({12.756}\) = \({12.8}\) (\({1}\) lle degol)

\({4.543} = {4.5}\) (\({1}\) lle degol)

Ond beth sy’n digwydd os wyt ti’n talgrynnu rhif bach iawn i \({1}\) lle degol?

\({0.00546} = {0.0}\) (\({1}\) lle degol)

\({0.00213} = {0.0}\) (\({1}\) lle degol)

Dydy hyn ddim yn ateb sydd o werth. Ffordd arall o ganfod ateb bras ydy defnyddio ffigurau ystyrlon.

Cyfrif ffigurau ystyrlon

Mae ffigurau ystyrlon yn dechrau gyda'r rhif cyntaf sydd ddim yn sero, felly anwybydda bob sero ar y blaen, ond nid y rhai yn y canol. Edrycha ar yr enghreifftiau canlynol:

Diagram o’r rhif 0.0071Diagram o’r rhif 0.0345

O’r ffigur ystyrlon cyntaf ymlaen, rhaid cyfrif pob sero. Dim ond y seroau ar y dechrau sydd ddim yn cyfrif.

Question

Faint o ffigurau ystyrlon sydd gan y rhif canlynol?

\[{0.3007}\]

Mae gan \({0.3007}\) bedwar ffigur ystyrlon.

Question

Faint o ffigurau ystyrlon sydd gan y rhif canlynol?

\[{2.01}\]

Mae gan \({2.01}\) dri ffigur ystyrlon.

Question

Faint o ffigurau ystyrlon sydd gan y rhif canlynol?

\[{0.001023}\]

Mae gan \({0.001023}\) bedwar ffigur ystyrlon.