Talgrynnu i nifer benodol o leoedd degol

Cyfrif lleoedd degol

Mae lleoedd degol yn cael eu cyfrif o’r pwynt degol:

Diagram o’r rhif 5.743

Felly, mae gan y rhif \({5.1492}\) bedwar lle degol ac mae gan \({4.34}\) ddau le degol.

I dalgrynnu rhif i nifer penodol o leoedd degol, edrycha ar y ffigur yn y lle degol nesaf.

Os ydy e’n llai na \({5}\) talgrynna i lawr.

Os ydy e’n \({5}\) neu fwy, talgrynna i fyny.

Question

Talgrynna \({7.2648}\) i \({2}\) le degol

Diagram o’r rhif 7.2648

I dalgrynnu i \({2}\) le degol, edrycha ar y ffigur yn y trydydd lle degol. \({4}\) ydy’r ffigur, felly talgrynna i lawr.

Felly, \({7.2648} = {7.26}\) (\({2}\) le degol)

Question

Talgrynna \({8.352}\) i \({1}\) lle degol

Diagram o’r rhif 8.352

I dalgrynnu i un lle degol, edrycha ar y ffigur yn yr ail le degol. \({5}\) ydy’r ffigur, felly talgrynna i fyny.

Felly, \({8.352}\) = \({8.4}\) (\({1}\) lle degol)

I dalgrynnu rhif i nifer penodol o leoedd degol felly, mae'n rhaid i'r ateb fod â'r nifer hwnnw o leoedd degol, hyd yn oed os oes rhaid i ti ychwanegu un sero neu fwy.

Er enghraifft, mae talgrynnu \({3.40021}\) i ddau le degol yn rhoi \({3.40}\) (\({2}\) le degol).

Mae angen ysgrifennu’r \({2}\) le degol, er mai sero ydy’r ail rif, i ddangos dy fod wedi talgrynnu i ddau le degol.

Cofia edrych ar y ffigur ar ôl yr un sydd o ddiddordeb i ti. Os ydy e’n llai na \({5}\), talgrynna i lawr. Os ydy e’n \({5}\) neu fwy, talgrynna i fyny.