Talgrynnu i nifer benodol o leoedd degol

Cyfrif lleoedd degol

Mae lleoedd degol yn cael eu cyfrif o’r pwynt degol:

Diagram o’r rhif 5.743

Felly, mae gan y rhif {5.1492} bedwar lle degol ac mae gan {4.34} ddau le degol.

I dalgrynnu rhif i nifer penodol o leoedd degol, edrycha ar y ffigur yn y lle degol nesaf.

Os ydy e’n llai na {5} talgrynna i lawr.

Os ydy e’n {5} neu fwy, talgrynna i fyny.

Question

Talgrynna {7.2648} i {2} le degol

Diagram o’r rhif 7.2648

I dalgrynnu i {2} le degol, edrycha ar y ffigur yn y trydydd lle degol. {4} ydy’r ffigur, felly talgrynna i lawr.

Felly, {7.2648} = {7.26} ( {2} le degol)

Question

Talgrynna {8.352} i {1} lle degol

Diagram o’r rhif 8.352

I dalgrynnu i un lle degol, edrycha ar y ffigur yn yr ail le degol. {5} ydy’r ffigur, felly talgrynna i fyny.

Felly, {8.352} = {8.4} ( {1} lle degol)

I dalgrynnu rhif i nifer penodol o leoedd degol felly, mae'n rhaid i'r ateb fod â'r nifer hwnnw o leoedd degol, hyd yn oed os oes rhaid i ti ychwanegu un sero neu fwy.

Er enghraifft, mae talgrynnu {3.40021} i ddau le degol yn rhoi {3.40} ( {2} le degol).

Mae angen ysgrifennu’r {2} le degol, er mai sero ydy’r ail rif, i ddangos dy fod wedi talgrynnu i ddau le degol.

Cofia edrych ar y ffigur ar ôl yr un sydd o ddiddordeb i ti. Os ydy e’n llai na {5}, talgrynna i lawr. Os ydy e’n {5} neu fwy, talgrynna i fyny.