Gwneud amcangyfrifon

Talgrynnu prisiau

Dychmyga dy fod yn prynu crys T am \pounds{9.99}, pâr o sanau am \pounds{1.49} a belt am \pounds{8.99}. Mae’r person wrth til yn codi \pounds{23.47} arnat ti. Rwyt ti’n teimlo bod hyn yn ormod – ond sut rwyt ti’n gwybod?

Un ffordd o ganfod a ydyn nhw wedi codi gormod arnat ti ydy amcangyfrif beth ddylai’r cyfanswm fod. Talgrynna’r gwahanol brisiau’n rhifau haws – tua \pounds{10} yn fras ydy \pounds{9.99}, tua \pounds{1.50} ydy \pounds{1.49}, a tua \pounds{9} ydy \pounds{8.99} – a gelli di wneud y cyfrif yn gyflym yn dy ben.

\pounds{9.99} + \pounds{1.49} + \pounds{8.99}\approx\pounds{10} + \pounds{1.50} + \pounds{9} = \pounds{20.50}

Mae hyn bron \pounds{3} yn llai nag y gofynnodd y siopwr amdano, felly’n amlwg mae wedi codi gormod arnat ti.

Sylwer: ystyr y symbol \approx ydy 'tua'.

Enghreifftiau

Wrth dalgrynnu’r gwerthoedd go iawn i rifau haws eu trin, gelli di amcangyfrif yr atebion i lawer o broblemau:

\pounds{2.99} + \pounds{3.10} + {99}c\approx\pounds{3} + \pounds{3} + \pounds{1} = \pounds{7}

{29}\times{9}\approx{30}\times{10} = {300}

{61}\div{6}\approx{60}\div{6}={10}