Storfeydd cynorthwyol allanol

Llinell amser dyfeisiau sy’n gyfryngau storio, er enghraifft, tâp magnetig, cwmwl, casét, disg hyblyg, disg caled, cryno ddisg, DVD, USB, Blu-ray.

Disgiau caled allanol

Gall disg caled allanol storio llawer iawn o ddata, er enghraifft 1TB, ac mae’n bosibl ei blygio i mewn i gyfrifiadur drwy USB neu borth FireWire er mwyn cael mwy o le storio. Mae’r disgiau yr un fath yn y bôn â’r disg caled sydd yn dy gyfrifiadur, ond oherwydd y casin mae’n bosibl eu defnyddio’n allanol.

Mantais

 • capasiti uchel, er enghraifft, 1TB neu fwy, felly mae’n bosibl eu defnyddio i wneud copi wrth gefn o ddata neu i symud symiau mawr o ddata o un peiriant i un arall

Anfanteision

 • yn aml iawn maen nhw’n eithaf mawr, ac felly’n anghyfleus i’w cario o gwmpas
 • mae ganddyn nhw ddarnau sy’n symud felly maen nhw’n fwy tebygol o dorri, yn enwedig os ydyn nhw’n cael eu gollwng

Cof bach

Dyfais USB maint bawd yw cof bach. Mae’n cael ei ddefnyddio mewn ffordd debyg i ddisg hyblyg ond ei fod yn cael ei roi yn y porth USB – mae’n cael ei weld gan y cyfrifiadur wedyn fel gyriant symudadwy. Maen nhw’n amrywio o ran maint o 512MB i 32 GB a mwy gan ddibynnu ar y pris.

Manteision

 • gall cof bach ddal llawer iawn o ddata
 • maen nhw’n hawdd iawn i’w cario o gwmpas, felly gall y defnyddiwr fynd â nhw i bob man
 • maen nhw’n wydn, gan nad ydyn nhw’n cynnwys darnau sy’n symud

Anfantais

 • mae dyfeisiau storio cludadwy, yn gyffredinol, yn fwy tebygol o gael eu colli, eu dwyn neu eu difrodi

Cardiau Cof

Dyfais USB maint stamp yw cerdyn cof. Mae’n cael ei ddefnyddio mewn ffordd debyg i ddisg hyblyg ond mae’n cael ei roi mewn darllenydd cardiau cof neu drawsnewidydd USB - mae’n cael ei weld gan y cyfrifiadur wedyn fel gyriant symudadwy. Maen nhw’n amrywio o ran maint o 1 GB i 32 GB a mwy, gan ddibynnu ar y pris. Mae llawer o fformatau cardiau cof ar gael, ond er 2010 y cerdyn SD yw’r fformat sy’n cael ei ffafrio fwyaf.

Manteision

 • gall cardiau cof ddal llawer iawn o ddata
 • maen nhw’n hawdd iawn i’w cario o gwmpas, felly gall y defnyddiwr fynd â nhw i bob man
 • gall cyfarpar digidol, fel camerâu bach a ffonau symudol ddarllen ac ysgrifennu ar gardiau cof fel bod y defnyddiwr yn gallu cludo casgliadau mawr o ffotograffau, caneuon neu wybodaeth gydag ef/hi
 • maen nhw’n wydn, gan nad ydyn nhw’n cynnwys darnau sy’n symud

Anfantais

 • Cardiau cof, yn enwedig y cerdyn SD micro, yw’r dyfeisiau storio lleiaf sydd ar gael. Mae hyn yn golygu eu bod yn fwy tebygol o gael eu colli, eu dwyn neu eu difrodi.
 • Nid yw pob cyfrifiadur yn cynnwys darllenydd cardiau cof. Yn aml iawn bydd angen i ddefnyddwyr brynu darllenydd cardiau neu drawsnewidydd USB i weld y data ar gerdyn.