Capasiti storio a maint ffeiliau

Mae capasiti storio a maint ffeiliau’n cael eu mesur (o’r lleiaf i’r mwyaf) mewn:

  • didau
  • beitiau
  • cilobeitiau
  • megabeitiau
  • gigabeitiau
  • terabeitiau

Mae system weithredu yn talfyrru’r mesuriadau hyn, er enghraifft, mae 1 megabeit yn troi’n 1MB (megabeit).

Y berthynas rhwng mesuriadau

Mae’r tabl isod yn amlinellu’r berthynas rhwng didau (y lleiaf) a terabeitiau (y mwyaf):

MaintHafal i
8 did1 beit
1000 beit1 cilobeit
1000 cilobeit1 megabeit
1000 megabeit1 gigabeit
1000 gigabeit1 terabeit

Bydd maint ffeil a chapasiti dyfais storio bob amser yn cael ei ysgrifennu yn ei ffurf symlaf. Er enghraifft, byddai system weithredu yn cofnodi maint disg caled 1 terabeit fel 1TB, nid fel 1000GB, er bod y ddau’n gywir.

Enghreifftiau o faint ffeiliau

Mae’r tabl isod yn rhestru ffeiliau sydd i’w gweld yn aml ar gyfrifiadur a’u maint arferol (cywasgedig):

FfeilMaint y ffeil
Llun3MB
Cân5MB
Ffilm1-1.5GB

Gall nifer o ffactorau ddylanwadu ar faint ffeil, ond yn y pen draw, y mwyaf o wybodaeth sy’n cael ei storio mewn ffeil, y mwyaf fydd maint y ffeil.