Arwynebedd test questions

1

Beth ydy arwynebedd y siâp canlynol?

Diagram cyfri sgwariau

2

Beth ydy arwynebedd y siâp canlynol?

Diagram cyfri sgwariau

3

Beth ydy arwynebedd petryal sydd yn \({6}~{cm}\) o hyd a \({5}~{cm}\) o led?

4

Mae arwynebedd petryal yn \({24}~{cm}^{2}\). Os ydy hyd y petryal yn \({8}~{cm}\), beth ydy ei led?

5

Beth ydy arwynebedd triongl os ydy'r sail yn \({10}~{m}\), a'r uchder yn \({4}~{m}\)?

6

Mae arwynebedd triongl yn \({45}~{cm}^{2}\). Os \({9}~{cm}\) ydy uchder y triongl, beth yw hyd ei sail?

7

Beth ydy arwynebedd y siâp cyfansawdd canlynol?

Diagram arwynebedd siâp

8

Beth ydy arwynebedd y siâp cyfansawdd canlynol?

Diagram arwynebedd siâp cyfansawdd

9

Beth ydy arwynebedd y paralelogram canlynol?

Diagram arwynebedd siâp

10

Beth ydy uchder paralelogram os yw ei arwynebedd yn \({21}~{cm}^{2}\) a'i sail yn \({7}~{cm}\)?