Canfod sail neu uchder paralelogram

Rwyt ti’n gwybod nawr sut i ganfod arwynebedd paralelogram, ond beth sy’n digwydd os oes angen i ti ganfod y sail neu’r uchder? Os wyt yn gwybod yr arwynebedd a naill ai'r sail neu'r uchder, dim ond ad-drefnu'r fformiwla sydd yn rhaid i ti ei wneud er mwyn darganfod yr hyd arall.

{A} = {b}\times{h}

{h} = {A}\div{b}

{b} = {A}\div{h}

Question

Arwynebedd y paralelogram hwn ydy {12}~{cm}^{2}. Beth ydy ei uchder perpendicwlar?

Diagram arwynebedd paralelogram

{h} = {A}\div{b}

{h} = {12}\div{4} = {3}~{cm}

Question

Canfydda hyd sail y paralelogram hwn.

Diagram arwynebedd paralelogram

{b} = {A}\div{h}

{b} = {40}\div{5} = {8}~{cm}

Cofia rannu’r arwynebedd â’r uchder perpendicwlar.

Move on to Test
next