Paralelogramau

Arwynebedd paralelogram ydy:

\[{sail}~({b}) \times {uchder~perpendicwlar}~({h})\]

Graff trosi

Gelli di weld bod hyn yn wir trwy ad-drefnu’r paralelogram i wneud petryal.

Ad-drefnu paralelogram

Diagram gwasgariad

Ad-drefnu paralelogram

Dyma baralelogram rheolaidd yn dangos y sail a’r uchder.

Question

Canfydda arwynebedd y paralelogram:

Diagram arwynebedd paralelogram

Yr ateb ydy \({21}~{cm}^{2}\).

Cofia ddefnyddio’r uchder perpendicwlar.