Siapiau cyfansawdd

Mae sawl dull gwahanol ar gyfer canfod arwynebedd y siâp hwn.

Diagram arwynebedd siâp cyfansawdd

Dull 1

Rhanna’r siâp yn sgwariau a phetryalau, canfydda arwynebedd pob un yn unigol ac wedyn eu hadio â’i gilydd.

Diagram arwynebedd siâp cyfansawdd

\[{Arwynebedd} = {16} + {16} + {48} = {80}~{cm}^{2}\]

Dull 2

Dychmyga mai petryal mawr ydy’r siâp gyda darn wedi ei dorri allan.

Canfydda arwynebedd y petryal mawr (\({12}\times{8}\)) ac wedyn tynna’r darn sydd wedi ei dorri allan (\({4}\times{4}\)).

Diagram arwynebedd siâp cyfansawdd

\[{Arwynebedd} = ({12}\times{8}) - ({4}\times{4}) = {96} - {16} = {80}~{cm}^{2}\]