Petryal

Diagram arwynebedd petryal

Ffordd arall o ganfod arwynebedd petryal ydy lluosi ei hyd â’i led.

Dyma’r fformiwla: {arwynebedd} = {hyd}\times{lled}

Gallwn ad-drefnu’r fformiwla hon i ganfod yr hyd neu’r lled:

{hyd} = {arwynebedd}\div{lled}

{lled} = {arwynebedd}\div{hyd}

Question

Beth ydy hyd y petryal hwn?

Diagram arwynebedd petryal

Mae’r arwynebedd yn {56}~cm^{2} a’r lled yn {7}~cm, felly mae’r hyd yn {56}\div{7} = {8}~cm