Cyfrif sgwariau

Diagram cyfri sgwariau

Mae gan sgwâr centimetr hyd o {1}~cm. Rydyn ni’n dweud bod ganddo arwynebedd o {1}~cm^{2} ( {1}~cm wedi ei sgwario).

Diagram cyfri sgwariau

Mae'r petryal hwn yn cynnwys chwe sgwâr centimetr. Mae gan bob un o’r sgwariau arwynebedd o {1}~{cm}^{2}, felly arwynebedd y petryal ydy {6}~cm^{2}.

Question

Trwy gyfrif y sgwariau, canfydda arwynebedd y siapiau canlynol:

a)

Diagram cyfri sgwariau

b)

Diagram cyfri sgwariau

a) {10}~{cm}^{2}

b) {8}~{cm}^{2}

Cofia, mae chwe sgwâr cyfan a phedwar hanner sgwâr yn y triongl.