Cyfrif sgwariau

Diagram cyfri sgwariau

Mae gan sgwâr centimetr hyd o \({1}~cm\). Rydyn ni’n dweud bod ganddo arwynebedd o \({1}~cm^{2}\) (\({1}~cm\) wedi ei sgwario).

Diagram cyfri sgwariau

Mae'r petryal hwn yn cynnwys chwe sgwâr centimetr. Mae gan bob un o’r sgwariau arwynebedd o \({1}~{cm}^{2}\), felly arwynebedd y petryal ydy \({6}~cm^{2}\).

Question

Trwy gyfrif y sgwariau, canfydda arwynebedd y siapiau canlynol:

a)

Diagram cyfri sgwariau

b)

Diagram cyfri sgwariau

a) \({10}~{cm}^{2}\)

b) \({8}~{cm}^{2}\)

Cofia, mae chwe sgwâr cyfan a phedwar hanner sgwâr yn y triongl.