Ffyrdd o ddefnyddio amonia

Cynhyrchu gwrteithiau

Un o’r prif ffyrdd rydyn ni’n defnyddio amonia yw i gynhyrchu gwrteithiau. Mae’r gwrteithiau mwyaf effeithiol yn cynnwys nitrogen oherwydd mae angen nitrogen ar blanhigion i gynhyrchu proteinau. Mae ffosfforws a photasiwm hefyd yn elfennau hanfodol sydd i'w canfod yn aml mewn gwrteithiau. Mae manteision ac anfanteision wrth ddefnyddio gwrteithiau artiffisial.

Manteision

  • Cynyddu twf cnydau.
  • Cynyddu cynnyrch cnydau.
  • Gwella ansawdd pridd.

Anfanteision

  • Achosi ewtroffigedd.
  • Achosi syndrom babanod glas.
  • Troi’r pridd yn asidig.

Halwynau amoniwm yw llawer o wrteithiau. Gallwn ni hefyd eu gwneud nhw o amoniwm hydrocsid (hydoddiant amonia). Os ydyn ni’n defnyddio amoniwm hydrocsid, mae’r adwaith niwtralu hefyd yn cynhyrchu dŵr.

Amonia + asid nitrig → amoniwm nitrad

NH3 + HNO3 → NH4NO3

Amoniwm hydrocsid + asid nitrig → amoniwm nitrad + dŵr

NH4OH + HNO3+ → NH4NO3 + H2O

Amonia + asid sylffwrig → amoniwm sylffad

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

Amoniwm hydrocsid + asid sylffwrig → amoniwm sylffad + dŵr

2 NH4OH + H2SO4 → (NH4)2SO4 + H2O

Move on to Video
next