Getting started

Here is some useful vocabulary to get you started.

an Domhan

An timpeallacht The environment
an Domhanthe Earth
an domhanthe world
gloine
Earraí / acmhainníGoods / resources
miotal metal
plaisteach plastic
gloine glass
páipéar paper
teicneolaíocht technology
mála bag
bruscar rubbish
cannaí cans
uisce water
gual coal
amhola crude oil
peitreal (gan luaidhe) (unleaded) petrol
an cine daonna
An fhadhb The problem
an cine daonna the human race
ainmhitheanimals
truailliúpollution
ceimiceáinchemicals
ionad dumpáladump site
cogadh war
dífhoraoisiú deforestation
stáisiún cumhachta núicléach nuclear power station
fuinneamh núicléachnuclear energy
úsáid consumption
róphobalú overpopulation
cumhacht gaoithe
Réiteach na faidhbeThe solution to the problem
athchúrsáil recycling
in-athnuaite renewable
cumhacht gaoithe wind power
grianchumhacht solar power
orgánach organic
leictreachas electricity
cosc ban
tonn wave
ar fud an domhain worldwide
cuir

Verbs and structures

athchúrsáil recycling
bain úsáid asto use
cuir to put / plant
cuir as to put / turn off
caomhnaigh to preserve
cosain to protect / safeguard
cuir amú to waste
cuir cosc ar to ban
déan dochar (do) to harm
truaillighto pollute
tabhair to take
las to light
scrios to destroy
stróicto tear
scaipto spread
tarlaigh to happen