Getting started

Your school may have some or all of the following facilities.

cúirt leadóige
halla spóirt sports hall
halla tionóil assembly hall
cúirteanna liathróid láimhe / cispheile / leadóigehandball / basketball / tennis courts
seomraí ríomhaireachta computer rooms
leabharlann library
saotharlanna workshops / laboratories
léachtlann lecture theatre
teach pobail chapel
páirceanna imearthaplaying fields
páirc peile football field
seomra meáchanweights room
seomra meáchain