Speaking (Foundation)

Here are some questions to get you thinking and some useful vocabulary to get you started.

1. Cá bhfuil tú i do chónaí? - Where do you live?

Tá mé i mo chónaí _________. - I live _________.

Cá bhfuil tú i do chónaí?
Tá tú i do chónaí ...You live ...
Tá sé ina chónaí ...He lives ...
Tá sí ina cónaí ...She lives ...
Tá muid inár gcónaí ... We live ...
Tá sibh i bhur gcónaí ... You (plural) live ...
Tá siad ina gcónaí ...They live ...

2. Cá háit ar rugadh thú? - Where were you born?

Rugadh agus tógadh mé _______. - I was born and rasied _______.

3. Cárb as duit? - Where are you from?

Is as Contae _______ dom / mé i gCúige Uladh / in Éirinn. - I am from County _______ in Ulster / Ireland.