Comharran sònaichean cleachdadh-fearainn: mòr-bhailtean leasaichte

Cuspair sgrùdaidh air Glaschu

Aithnichidh sinn diofar sgìrean ann am bailtean agus ann am mòr-bhailtean a rèir a' chleachdaidh-fearainn a th' annta. Faodar cleachdaidhean-fearainn mar taigheadas agus gnìomhachas a chur còmhla ann an sònaichean cleachdadh-fearainn:

  • Prìomh sgìre gnothachais (PSG)
  • Am baile a-staigh (seann taigheadas agus seann shònaichean gnìomhachais)
  • Sòn taigheadais ùr
  • Sòn gnìomhachais ùr
  • Sgìre gnothachais ùr

Tha an diagram a' sealltainn nan diofar shònaichean cleachdadh-fearainn ann am baile/mòr-bhaile:

SÚnaichean cleachdadh-fearainnSònaichean cleachdadh-fearainn

Far a bheil Glaschu

Mapa de dh'AlbaMapa de dh'AlbaMapa de GhlaschuMapa de Ghlaschu