Ffurf indecs safonol

Enw arall ar ffurf indecs safonol ydy ffurf safonol. Mae’n ddefnyddiol iawn wrth ysgrifennu rhifau mawr iawn neu fach iawn.

Diagram yn dangos y pellter rhwng yr Haul a'r Ddaear

Yn y ffurf safonol, rydyn ni’n ysgrifennu'r rhif bob amser fel: {A}\times{10}^{n}

Mae {A} bob amser rhwng {1} a {10}.

Mae {n} yn dweud wrthon ni sawl lle i symud y pwynt degol.

Enghraifft

Ysgrifenna {15,000,000} yn y ffurf indecs safonol.

Ateb

{15,000,000} = {1.5}\times{10,000,000}

Gallwn ni ei ailysgrifennu hyn fel:

{1.5}\times{10}\times{10}\times{10}\times{10}\times{10}\times{10}\times{10}

= {1.5}\times{10}^{7}

Gelli di drosi rhifau o’r ffurf safonol i rifau cyffredin, ac yn ôl eto. Edrycha ar yr enghreifftiau hyn:

{3}\times{10}^{4} = {3}\times{10,000} = {30,000}

(Gan fod {10}^{4} = {10}\times{10}\times{10}\times{10} = {10,000})

{2,850,000} = {2.85}\times{1,000,000} = {2.85}\times{10}^{6}

Gwna'n siwr fod y rhif cyntaf rhwng {1} a {10}.

{0.000467} = {4.67}\times{0.0001} = {4.67}\times{10}^{-4}

Move on to Test
next