Rhannu â 10, 100 a 1,000

Rhannu â 10

Wrth rannu â \({10}\), bydd pob ffigur yn symud un lle i’r dde. Bydd miloedd yn mynd yn gannoedd, cannoedd yn mynd yn ddegau a degau’n mynd yn unedau.

Diagram yn egluro lluosi â 1000

Rhannu â 10

Beth ydy 270 wedi’i rannu â 10?

Rhannu â 100

Wrth rannu â \({100}\), bydd pob ffigur yn symud dau le i’r dde. Bydd miloedd yn mynd yn ddegau, cannoedd yn mynd yn unedau, a degau ac unedau’n mynd yn ffracsiynau o uned.

Diagram yn egluro rhannu â 10

Rhannu â 100

Beth ydy 1,300 wedi’i rannu â 100?

Rhannu â 1,000

Wrth rannu â \({1,000}\), bydd pob ffigur yn symud tri lle i’r dde. Bydd miloedd yn mynd yn unedau. Bydd cannoedd, degau ac unedau’n mynd yn ffracsiynau o uned.

Diagram yn egluro rhannu â 100

Rhannu â 1,000

Beth ydy 4,000 wedi’i rannu â 1,000?