Trefnu rhifau cyfan

Pan fydd gennyt ti gyfres o rifau mawr sydd heb fod mewn trefn rifol, weithiau mae’n anodd gwneud synnwyr ohonyn nhw.

Dyma dabl yn dangos elw dyddiol siop gerddoriaeth arlein, wedi ei ysgrifennu yn nhrefn y dyddiau:

DyddLlunMawMerIauGweSadSul
Elw \pounds{5,934} \pounds{7,656} \pounds{7,573} \pounds{8,678} \pounds{10,834} \pounds{14,976} \pounds{5,004}

Petaet ti’n gosod y rhifau hyn mewn tabl gwerthoedd lle, byddai’n haws eu gosod mewn trefn.

Tabl gwerthoedd lle i drefnu a dangos elw dyddiol siop gerddoriaeth ar-lein

Edrycha ar bob colofn yn ei thro.

Ffigurau dydd Gwener a dydd Sadwrn ydy’r mwyaf gan fod gan y rhain ffigurau yn y golofn degau o filoedd. Yr un rhif sydd yn y golofn hon ar gyfer Gwener a Sadwrn, sef {1}. O edrych ar y golofn filoedd rydyn ni’n gweld bod {4} yn y golofn filoedd ar gyfer dydd Sadwrn a {0} yn y golofn filoedd ar gyfer dydd Gwener. Felly dydd Sadwrn sydd â’r rhif mwyaf.

Dyma’r tabl wedi ei ysgrifennu yn nhrefn y rhifau:

DyddSadGweIauMawMerLlunSul
Elw \pounds{14,976} \pounds{10,834} \pounds{8,678} \pounds{7,656} \pounds{7,573} \pounds{5,934} \pounds{5,004}