Ainmearan leis an alt

Ainmearan leis an alt

4a. An t-alt an t- anns an tuiseal ainmeach shingilte le ainmnearan fireann agus boireann.

Tha an t-alt an t- anns an tuiseal ainmeach shingilte le ainmnearan fireann agus boireann.

Tha an t- air a chleachdadh air beulaibh ainmearan fireann a tha a' tòiseachadh le fuaimreag (a, e, i, o, u).

Clàr den t-alt an t- air a chleachdadh le faclan fireann a tha a' tòiseachadh le b, f, m agus p

Faclan fireann a tha a' tòiseachadh le b, f, m agus p
Cruth neo-shònraichteCruth sònraichte
adhbharan t-adhbhar
eachan t-each
iarannan t-iarann
òranan t-òran
uisgean t-uisge

4b. An t-alt an t- air a chleachdadh air beulaibh ainmearan boireann a' tòiseachadh le sl, sn, sr, or s+ fuaimreag.

Tha an t-alt an t- air a chleachdadh air beulaibh ainmearan boireann a' tòiseachadh le sl, sn, sr, or s+ fuaimreag.

Tha an t- air a chleachdadh air beulaibh ainmearan boireann a' tòiseachadh le sl, sn, sr, or s+ fuaimreag.

Tha an t-alt an t- air a chleachdadh air beulaibh ainmearan boireann a' tòiseachadh le sl, sn, sr, or s+ fuaimreag

Ainmearan boireann a' tòiseachadh le sl, sn, sr, or s+ fuaimreag
Cruth neo-shònraichteCruth sònraichte
slatan t-slat
snàthadan t-snàthad
sràidan t-sràid
seacaidan t-seacaid
sleaghan t-sleagh
snèapan t-snèap
srònan t-sròn
suipearan t-suipear