Ainmearan leis an alt

Ainmearan leis an alt

2. An t-alt am air a chleachdadh le faclan fireann a tha a' tòiseachadh le b, f, m agus p.

Clàr den t-alt am air a chleachdadh le faclan fireann a tha a' tòiseachadh le b, f, m agus p

Faclan fireann a tha a' tòiseachadh le b, f, m agus p
Cruth neo-shònraichteCruth sònraichte
boireannacham boireannach
bainneam bainne
bancaam banca
facalam facal
faclairam faclair
faireachadham faireachadh
macam mac
maideam maide
molam mol
pàtranam pàtran
peilearam peilear
pìobaiream pìobaire