Materion cyfoeth a thlodi (Cristnogaeth) test questions

1

Beth yw tlodi absoliwt?

2

Pam mae gwledydd yn Llai Economaidd Ddatblygedig (LlEDd)?

3

Pam mae trychinebau naturiol yn ddrwg iawn i bobl sy’n byw mewn gwledydd LlEDd?

4

Pam mae bod mewn dyled yn beth drwg i wlad Llai Economaidd Ddatblygedig?

5

Beth yw masnach deg?

6

Beth yw ystyr stiwardiaeth?

7

Beth yw ystyr sancteiddrwydd bywyd?

8

Beth ddywedodd Iesu wrth ei ddilynwyr i’w wneud?

9

Am beth gafodd y bobl dda yn Nameg y Defaid a’r Geifr eu gwobrwyo?

10

Beth yw nod Ymddiriedolaeth Trussell?