Beth yw ystyr 'cyfoeth'?

Mae cyfoeth yn cyfeirio at faint o arian ac eiddo sydd gan rywun. Yn anffodus, dydy cyfoeth ddim wedi’i rannu’n gyfartal rhwng pawb yn y byd, ac mae hyn yn golygu bod rhai pobl yn gyfoethog iawn, tra mae eraill yn mynd drwy fywyd heb ddigon o arian i fyw arno.

Diagram showing how much of the UK's total income the top and bottom 5th of the population own.Mae pumed uchaf poblogaeth y DU yn berchen ar 40% o holl incwm y DU, a phumed isaf y boblogaeth yn berchen ar 8%.

Mae pobl yn gallu cael cyfoeth mewn llawer o wahanol ffyrdd, er enghraifft:

  • cael incwm drwy weithio i rywun arall
  • sefydlu eu busnesau eu hunain
  • etifeddu arian, o bosibl ar ôl i rywun agos atyn nhw farw
  • drwy ddulliau troseddol, er enghraifft twyll neu ladrata
  • gweithgareddau fel gamblo

Mae’r gymdeithas rydyn ni’n byw ynddi yn cael ei galw’n gymdeithas faterol, oherwydd yn gyffredinol, mae llawer o bobl Prydain yn tueddu i roi gormod o bwyslais ar arian ac eiddo, er enghraifft dillad a’r dechnoleg ddiweddaraf.