Eilthireachd à Alba test questions

1

Dè th’ ann an adhbharan putaidh?

2

Dè th’ ann an adhbharan tarraing?

3

Cuin a dh’fhàg a’ chiad bhàta le prìosanaich Breatainn airson a dhol a dh’Astràilia?

4

Carson a b’ fheudar do chroitearan air a’ Ghàidhealtachd falbh far an fhearainn aca?

5

Cuin a bha Bliadhna nan Caorach ann?

6

Cò chuidich le bhith a’ cur dhilleachdan dhan t-Saoghal Ùr?

7

Dè rinn Achd Tuineachadh na h-Ìmpireachd?

8

Dè sgaoil air feadh na Gàidhealtachd sna 1840an?

9

Cuin a chaidh òr a lorg ann an Afraga a Deas?

10

Dè bha riochdairean cèin a’ dèanamh ann an Alba rè nan 1800an agus tràth sna 1900an?

11

Carson a rinn cuid de Chrìosdaidhean eilthireachd?