Turasachd

Ro-ràdh

Turasachd

Tha turasachd na ghnìomhachas a tha a' fàs gu luath agus aig a bheil buaidhean eaconomaigeach agus àrainneachdail fad-ruigsinn air feadh an t-saoghail.