Astudiaeth achos – Malala Yousafzai

Mae hawliau menywod wedi dod yn bwnc trafod byd-eang. Y ddysgeidiaeth mewn Islam yw bod dynion a menywod yn gyfartal. Ond yn ymarferol, mewn rhai rhannau o’r byd, mae menywod yn cael eu hamddifadu o rai hawliau. Astudiaeth achos ddiddorol yw stori Malala Yousafzai.

Daeth y ferch ysgol o Pakistan, Malala Yousafzai, i sylw’r cyhoedd am y tro cyntaf yn 2009 pan oedd yn 11 oed. Postiodd BBC Urdu ei blog dienw, lle roedd hi wedi ysgrifennu am:

  • fywyd dan reolaeth y Taliban yng ngogledd-orllewin Pakistan
  • ei hawydd i aros mewn addysg
  • ei dymuniad i weld merched yn cael cyfle i gael addysg, ac i ddysgu darllen ac ysgrifennu

Erbyn mis Hydref 2012, roedd ei henw wedi cael ei ddatgelu, a chafodd ei saethu yn ei phen gan aelod o’r Taliban am feiddio mynd i’r ysgol ac am "hybu addysg seciwlar". Goroesodd yr ymosodiad ac mae wedi dal i frwydro dros hawliau merched i gael addysg.

Yn 2014, cafodd Gwobr Heddwch Nobel ei dyfarnu iddi. Hi yw’r person ieuengaf erioed i ennill y wobr bwysig hon.

Move on to Test
next