Rheolau indecsau ar gyfer lluosi a rhannu

Lluosi

Sut mae cyfrifo {2}^{3}\times{2}^{5}?

{2}^{3} = {2}\times{2}\times{2}

{2}^{5} = {2}\times{2}\times{2}\times{2}\times{2}

Felly {2}^{3}\times{2}^{5} = {2}\times{2}\times{2}\times{2}\times{2}\times{2}\times{2}\times{2} = {2}^{8}

Mae {2}^{3} yn rhoi tri {2} ac mae {2}^{5} yn rhoi pum {2}, felly gyda’i gilydd mae wyth {2}.

Yn gyffredinol, {2}^{m}\times{2}^{n} ={2}^{({m} + {n})}

Enghreifftiau

{2}^{5}\times{2}^{4} = {2}^{({5} + {4})} = {2}^{9}

{2}^{7}\times{2}^{3} = {2}^{({7} + {3})} = {2}^{10}

Mae’r rheol yn gweithio hefyd ar gyfer rhifau eraill, felly:

{3}^{4}\times{3}^{2} = {3}^{({4} + {2})} = {3}^{6}

{25}^{6}\times{25}^{4} = {25}^{({6} + {4})} = {25}^{10}

Rhannu

Os wyt ti’n rhannu {2}^{5} â {2}^{3} fe weli di fod ambell {2} yn canslo:

Enghreifftiau o ganrannau

Rhannu rhifau ag israddau neu bwerau

Rhannu pum 2 â thri 2.

Felly {2}^{5}\div{2}^{3} = {2}^{2}

Yn gyffredinol, {2}^{m}\div{2}^{n} = {2}^{({m} - {n})}

Enghraifft

{2}^{5}\div{2}^{2} = {2}^{({5} - {2})} = {2}^{3}

{2}^{7}\div{2}^{3} = {2}^{({7} - {3})} = {2}^{4}

Mae’r rheol yn gweithio hefyd ar gyfer rhifau eraill, felly:

{5}^{10}\div{5}^{3} ={5}^{({10} - {3})} = {5}^{7}

{45}^{9}\div{45}^{4} = {45}^{({9} - {4})} = {45}^{5}

Move on to Test
next