Ail isradd a thrydydd isradd

Ail isradd

Y gwrthwyneb i sgwario rhif ydy canfod yr ail isradd.

Diagram i ddangos yr ail isradd

Ail isradd {16} ydy {4} (achos {4}^{2} = {4}\times{4} = {16}).

Ail isradd {25} ydy {5} (achos {5}^{2} = {5}\times{5} = {25}).

Ail isradd {100} ydy {10} (achos {10}^{2} = {10}\times{10} = {100}).

Question

Beth ydy ail isradd {4}?

{2}\times{2} = {4}, felly {2} ydy ail isradd {4}.

Ystyr y symbol \sqrt{} ydy ail isradd, felly

Ystyr \sqrt{36} ydy 'ail isradd {36}', ac

Ystyr \sqrt{81} ydy 'ail isradd {81}'.

Fe weli di fotwm ail isradd ar dy gyfrifiannell hefyd.

Trydydd isradd

Y gwrthwyneb i giwbio rhif ydy canfod y trydydd isradd.

Diagram i ddangos y trydydd isradd

Ystyr y symbol \sqrt[3]{} ydy trydydd isradd, felly

\sqrt[3]{27} ydy {3} (achos {3}\times{3}\times{3} = {27}).

\sqrt[3]{1000} ydy {10} (achos {10}\times{10}\times{10} = {1,000}).

Question

Beth ydy trydydd isradd {8}?

{2}\times{2}\times{2} = {8}, felly {2} ydy trydydd isradd {8}.