Pwerau – defnyddio cyfrifiannell

Mae gan bob cyfrifiannell wyddonol fotwm ‘pŵer’. Mae hwn fel arfer wedi ei labelu [{x}^{y}]. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol pan mae’r rhif indecs yn fawr.

Enghraifft

I ganfod beth ydy {4}^{10}:

Gwasga {4}

Gwasga’r botwm {x}^{y}

Gwasga {10}

Gwasga {=}

Dylet ti gael yr ateb {1,048,576}.

Question

Defnyddia dy gyfrifiannell i ganfod gwerth y canlynol:

a) {2}^{11}

b) {5}^{8}

c) {2}^{6}\times{3}^{5}

a) {2,048}

b) {390,625}

c) {2}^{6}\times{3}^{5} = {64}\times{243} = {15,552}