Bomadh

B' e dùthaich le tòrr gnìomhachas trom a bh' ann am Breatainn agus bhiodh i a' dèanamh mòran dhen stuth air an robh feum airson a' chogaidh an aghaidh na Gearmailt anns na factaraidhean, na mèinnean agus na gàrraidhean-iarainn. Chaidh mòran bathair agus stuth a dhèanamh mar gual, stàilinn, bàtaichean, plèanaichean, tancaichean, carbadan còmhdhail, gunnachan agus buill-airm.

Bha na Gearmailtich ag amas air comas Bhreatainn air dèanamh a' bhathair agus nan stuthan sin a sgrios. Bha iad cuideachd airson conaltradh a mhilleadh agus ionadan armailteach ann am Breatainn a sgrios.

Bha an Luftwaffe Gearmailteach ga chleachdadh airson bailtean gnìomhachais ann am Breatainn a bhomadh, leithid Lunnainn, Dùn Èideann, Glaschu, Obar Dheathain, Liverpool, Manchester agus Sheffield. Bha am bomadh gu h-àraidh dona ann an 1940-41. B' e am Blitz a bh' aig pàipearan-naidheachd Bhreatainn air a' bhomadh sin.

Lunnainn aig àm a' Bhlitz
Lunnainn ann an 1940, aig àm a' Bhlitz

Cha b' ann a-mhàin air targaidean gnìomhachais no armailteach a bhuail bomaichean na Gearmailt. Bhuail iad cuideachd air sgìrean còmhnaidh agus air dachaighean dhaoine. Seach gun robh daoine cumanta agus an dachaighean ann an cunnart, bha aig an riaghaltas ri rudeigin a dhèanamh. Bha daoine a bha a' fuireach ann an àitichean le àireamh-sluaigh mòr air am brosnachadh gus Fasgadh Anderson a thogail sa ghàrradh aca. Chaidh àitichean-fasgaidh mòra a thogail anns na bailtean airson dìon a thoirt do dhaoine aig nach robh gàrradh. Bha 'dubhadh' ann an dèidh beul na h-oidhche. Chan fhaodadh solais a bhith air ann an taighean mura robh cùirtearan dubhaidh aca.

A' gabhail fasgadh bhon Bhlitz ann an stèisean rèile fo thalamh Bounds Green, Lunnainn
A' gabhail fasgadh bhon Bhlitz ann an stèisean rèile fo thalamh Bounds Green, Lunnainn

Thug am bomadh buaidh air a' chomann-sòisealta gu lèir. Bha an t-obair-chlas, am meadhan-chlas agus am bàrr-chlas san aon chunnart.

Bha am bomadh na adhbhar air beachdan atharrachadh. Bha na daoine cumanta a' cuideachadh a chèile a' togail fhasgaidhean agus bhiodh iad a' coimhead ach an robh teaghlaichean a' cur feum air cuideachadh an dèidh ionnsaigh. Thog e spiorad agus faireachdainn coimhearsnachd ann am Breatainn agus bha a h-uile duine a' cuideachadh a chèile. Lean an spiorad sin an dèidh a' chogaidh, agus mar thoradh air an sin, chaidh laghan ùra a chur an gnìomh.