Buaidh Shòisealta an Dara Cogaidh air Breatainn

Dealbh de loidhne-t–m air aê chuspair Breatainn san Nuadh Linn, Buaidh Sh…isealta an Dara Cogaidh air Breatainn