Maddeuant (Cristnogaeth) test questions

1

Sawl gwaith mae Iesu yn dweud dylai rhywun faddau?

2

Pa un o’r llinellau canlynol o Weddi'r Arglwydd sy'n ymateb i faddeuant Duw?

3

Beth yw rhyfel?

4

Pa un o’r rhain sy'n rheswm cyffredin dros ryfel?

5

Sut mae'r syniad bod bywyd yn sanctaidd yn effeithio ar ddysgeidiaethau Cristnogol am ryfel?

6

Pa un o’r Deg Gorchymyn sy'n gallu cael ei ddefnyddio yn erbyn rhyfel?

7

Pa un o’r rhain sydd DDIM yn un o amodau rhyfel cyfiawn?

8

Beth mae heddychwyr yn ei gredu am ryfel?

9

Beth yw gwrthwynebwr cydwybodol?

10

Pryd byddai'r rhan fwyaf o Gristnogion yn cytuno bod rhyfel yn angenrheidiol?