Astudiaeth achos: Yr Ail Ryfel Byd

Yn y clip canlynol, byddwch chi'n clywed Neville Chamberlain yn datgan rhyfel â'r Almaen yn 1939. Datganodd Prydain ryfel ar yr Almaen ar ôl iddyn nhw feddiannu Gwlad Pwyl.

Myfyrio a thrafod

  1. Oedd yr Ail Ryfel Byd yn rhyfel cyfiawn?
  2. Oedd y rhyfel hwn yn bodloni meini prawf y ddamcaniaeth Rhyfel Cyfiawn?
  3. Cafodd y rhyfel ei ymladd yn unol â meini prawf y ddamcaniaeth Rhyfel Cyfiawn?
  4. Beth fyddai Cristnogion sy'n heddychwyr yn ei ddweud am y rhyfel?