Cyfarfod y Cyfeillion yng Nghymru

quote
Mae'r Crynwyr yn cydnabod bod gwerth pob unigolyn yn hafal a natur pob un yn unigryw. Mae hyn yn golygu gweithio i newid y systemau sy'n achosi anghyfiawnder ac yn atal gwir gymuned. Mae hefyd yn golygu gweithio gyda phobl sy'n dioddef anghyfiawnder, fel carcharorion a cheiswyr lloches.A Quaker Education

Mae Cyfarfod y Cyfeillion yng Nghymru (y Crynwyr) yn grẅp heddychol sydd wedi ei seilio ar Gristnogaeth. Maen nhw wedi gweithio dros heddwch ers cael eu creu yn yr 17eg ganrif. Mae'r Crynwyr fel arfer yn cyfeirio atyn nhw eu hunain fel 'Cyfeillion' ac maen nhw'n credu bod rhywbeth sanctaidd ym mhawb a bod hi'n bwysig osgoi trais bob amser.

quote
Mae'r Cyfeillion yn gwrthwynebu pob math o drais, felly mae ganddynt gyfrifoldeb i chwilio am ffyrdd amgen o ymateb i wrthdaro ac anghyfiawnder.Ffydd ac Arferion y Crynwyr, 24.38

Yn hanesyddol, mae'r Cyfeillion wedi gwrthod cymryd rhan mewn rhyfeloedd. Yn y Rhyfel Byd Cyntaf a'r Ail Ryfel Byd, roedden nhw'n wrthwynebwyr cydwybodol. Yn 1947, enillodd y Cyfeillion ym Mhrydain ac Unol Daleithiau America Wobr Heddwch Nobel am eu gwaith yn helpu pobl oedd wedi dioddef gwrthdaro yn yr Almaen, Ewrop ac Asia ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Roedden nhw'n darparu cymorth bwyd ac yn helpu i ailadeiladu ardaloedd oedd wedi'u difrodi'n ddrwg yn y Rhyfel.

Dyma rai enghreifftiau o'r gwaith mae'r Cyfeillion yn ei wneud heddiw:

  • ymgyrchu ac annog gwledydd i gael gwared ar arfau niwclear ac arfau angheuol eraill
  • hyfforddi grwpiau ledled y byd ynglŷn â dulliau di-drais o ddatrys gwrthdaro
  • protestio yn erbyn rhyfeloedd a gweithredoedd treisgar yn eu gwledydd eu hunain
  • anfon gwirfoddolwyr i ardaloedd lle mae gwrthdaro, er mwyn cefnogi ymgyrchwyr heddwch lleol
  • cadw swyddfeydd yn y Cenhedloedd Unedig, sy'n dod â gwahanol wledydd at ei gilydd i drafod materion fel arfau niwclear a heddwch