Diagraman staitistigeach

1

Tha an clàr-cholbhan gu h-ìosal a' sealltainn toraidhean deuchainn a bha a' tomhas sileadh gach latha airson seachdain.

Bar chart showing the results of an experiment measuring the amount of rainwater each day for a week

Dè na bh' ann de dh'uisge air latha a h-aon?

2

Dè na bh' ann de dh'uisge air latha 2?

Bar chart showing the results of an experiment measuring the amount of rainwater each day for a week

3

Dè na bh' ann de dh'uisge air latha sia?

Bar chart showing the results of an experiment measuring the amount of rainwater each day for a week

4

Bhon chlàr-cearcaill, obraich a-mach dè an dùthaich as trice bho bheil càr a' tighinn.

Pie chart showing the countries of car origin

5

Bhon chlàr-cearcaill, obraich a-mach dè an dùthaich as ainneimhe bho bheil càr a' tighinn.

Pie chart showing the countries of car origin

6

Bhon chlàr-cearcaill, obraich a-mach dè a' bhloigh de chàraichean a tha às a' Ghearmailt.

Pie chart showing the countries of car origin

7

Nuair a chuireas tu ris gach ceàrn ann an clàr-cearcaill, dè am freagairt a bhios ann?