Employability – Writing about a part-time job

Read the following scenario.

SCENARIO - Employability

You recently got a job working with a local business. You have been asked to write in Gaelic about it for a community magazine.

You must include the following information and you should try to add other relevant details:

 • where the job is and what hours you work
 • what your main responsibilities are
 • what skills you have learned in the job
 • how you get on with people in the job
 • the best part of the job
 • whether you would like to do this job in the future.

Addressing each point

Write a couple of sentences to address each bullet point. Aim for 150-180 words in total.

Select Reveal answer to see an example of a complete answer to each part of the question.

Question
 • Where the job is and what hours you work

Thòisich mi ag obair ann am bùth nam pàipearan ann am meadhan a' bhaile gach Disathairne bho naoi uairean gu còig uairean feasgar. 'S e neach-bùtha a th' annam agus tha e a' còrdadh rium gu mòr.

Question
 • What your main responsibilities are.

Bidh mi ag obair anns a' bhùth a' reic irisean agus phàipearan. Bidh mi a' lìonadh sgeilpichean agus a' gluasad rudan. Bidh mi ag obair le airgead. Bidh mi ag obair air mo cheann fhèin gu math tric.

Question
 • What skills you have learned in the job.

Tha mi air deagh sgilean àireamhachd ionnsachadh. Feumaidh tu a bhith math air cunntadh agus rianachd. Tha mi glè mhath air a bhith ag obair ann an sgioba cuideachd.

Question
 • How you get on with people in the job.

Bidh mi a' faighinn air adhart leis a h-uile duine anns a' bhùth - mo cho-obraichean agus an luchd-ceannach. 'S e daoine càirdeil a th' annta. Tha aon duine ann, Seumas, agus tha e gu math èibhinn.

Question
 • The best part of the job.

Is e am pàigheadh an rud as fheàrr leam. Chan eil an tuarastal ro àrd ach tha e math a bhith a' cosnadh. Is toigh leam a bhith a' cuideachadh dhaoine cuideachd.

Question
 • Whether you would like to do this job in the future.

Ged 's toigh leam i, chanainn nach bu toigh leam an obair seo a dhèanamh nuair a dh'fhàgas mi an sgoil. Tha mi airson a bhith nam shaighdear anns an arm. Is fìor thoigh leam einnseanan agus eacarsaich.

How did your responses compare with the examples?

Now review the key vocabulary on the next page and try the Test Bite - the bullet points remain the same.