Far an robh cunnart test questions

1

Cuin a bha Ar-a-mach na h-Ungaire ann?

2

Cò mu dheidhinn a bha muinntir na h-Ungaire mì-thoilichte?

3

Dè dh’fheuch Nagy ri dhèanamh?

4

Cuin a chaidh Balla Bherlin a thogail?

5

Carson a thog muinntir na Gearmailt an Ear balla ann am Berlin?

6

Dè rinn an taobh an iar mu dheidhinn balla a bhith ga thogail?

7

Cò chaidh a Bherlin an Iar ann an 1963 airson taic a chur ri muinntir Bherlin an Iar?

8

Cuin a bha Cùis-èiginn Urchraichean Chuba ann?

9

Dè dh’adhbhraich Cùis-èiginn Chuba?

10

Dè na roghainnean a thagh Kennedy rè Cùis-èiginn Chuba?