Ciwboidau

Ciwboid â mesuriadau ll, h ac u wedi'u marcioMae ciwboid yr un siâp â blwch. Mae ganddo chwe wyneb siâp petryal. Mae’r wynebau sydd gyferbyn â’i gilydd yn gyfartal
curriculum-key-fact
Cyfaint ciwboid = lled × hyd × uchder

Cofia fod cyfaint yn cael ei fesur mewn unedau ciwb: mm3, cm3, m3 ayb.

I gyfrifo arwynebedd arwyneb ciwboid, rwyt yn cyfrifo arwynebedd pob wyneb a’u hadio at ei gilydd.

Cofia fod arwynebedd yn cael ei fesur mewn unedau sgwâr: mm2, cm2, m2 ayb.

Question

Cyfrifa gyfaint ac arwynebedd arwyneb y blwch pren hwn sy’n mesur 35 cm wrth 20 cm wrth 15 cm.

Bocs pren yn mesur 15 cm x 35 cm x 20 cm

\text{Cyfaint=lled}\times\text{hyd}\times\text{uchder}

1. Cyfrifa gyfaint y blwch pren:

Cyfaint = 20 × 35 × 15 = 10,500 cm3

2. Cyfrifa’r arwynebedd arwyneb trwy gyfrifo arwynebedd pob wyneb a’u hadio at ei gilydd:

Arwynebedd y gwaelod = 35 × 20 = 700 cm2

Mae arwynebedd y top yr un fath = 700 cm2

Arwynebedd y blaen = 35 × 15 = 525 cm2

Mae arwynebedd y cefn yr un fath = 525 cm2

Arwynebedd yr ochr chwith = 15 × 20 = 300 cm2

Mae arwynebedd yr ochr dde yr un fath = 300 cm2

Cyfanswm yr arwynebedd arwyneb = (2 × 700) + (2 × 525) + (2 × 300) = 3,050 cm2