Ble mae adwerthu’n digwydd?

Mae adwerthu’n digwydd mewn llawer o ardaloedd yn nhrefi a dinasoedd traddodiadol y DU.

Yng Nghaerdydd, mae parciau adwerthu mawr y tu allan i’r dref i’w gweld ar safleoedd fel Croes Cwrlwys ar gyrion y ddinas. Mae canolfannau siopa modern mawr dan do yng nghanol y ddinas, sydd hefyd yn cael ei alw’n ganol busnes y dref (CBD), er enghraifft Canolfan Dewi Sant 2.

Mae yna hefyd nifer o ardaloedd siopa stryd fawr bach, fel y rhai hynny ym maestrefi’r Eglwys Newydd neu yn ardal dinas fewnol Sblot. Yn ogystal, ym mhob man yng Nghaerdydd, mae nifer o fusnesau adwerthu bach, fel siopau cornel neu archfarchnadoedd unigol.

Mae adwerthu hefyd yn digwydd y tu allan i’r ardal drefol. Mewn pentrefi a phentrefannau bach, mae swyddfeydd post neu siopau cyffredinol bach i’w gweld – mae’r rhain yn darparu cysylltiadau hanfodol ag ardaloedd trefol ac yn darparu nwyddau cyfleus hanfodol i bobl leol.

Model defnydd tir yn dangos lleoliad mathau amrywiol o adwerthu yn ninas Caerdydd.Braslun o fodel defnydd tir