Lluosi a rhannu rhifau positif a negatif

Dyma’r rheolau ar gyfer arwyddion wrth luosi a rhannu:

  • Pan fydd yr arwyddion yn wahanol mae’r ateb yn negatif.
  • Pan fydd yr arwyddion yr un fath mae’r ateb yn bositif.
Lluosi a rhannu rhifau negatif a phositif
Question

Cyfrifa

a) \({5}\times-{4}\)

b) \(-{40}\div-{8}\)

a) Mae gyda ni \({+5}\) a \({-4}\). Mae’r arwyddion yn wahanol, felly bydd yr ateb yn negatif. Felly, \(+{5}\times-{4} = -{20}\).

b) Mae gyda ni \({-40}\) a \({-8}\). Mae’r arwyddion yr un fath, felly bydd yr ateb yn bositif. Felly, \(-{40}\div-{8} = {5}\).

Move on to Test
next