Lluosi a rhannu rhifau positif a negatif

Dyma’r rheolau ar gyfer arwyddion wrth luosi a rhannu:

  • Pan fydd yr arwyddion yn wahanol mae’r ateb yn negatif.
  • Pan fydd yr arwyddion yr un fath mae’r ateb yn bositif.
Lluosi a rhannu rhifau negatif a phositif
Question

Cyfrifa

a) {5}\times-{4}

b) -{40}\div-{8}

a) Mae gyda ni {+5} a {-4}. Mae’r arwyddion yn wahanol, felly bydd yr ateb yn negatif. Felly, +{5}\times-{4} = -{20}.

b) Mae gyda ni {-40} a {-8}. Mae’r arwyddion yr un fath, felly bydd yr ateb yn bositif. Felly, -{40}\div-{8} = {5}.

Move on to Test
next