Adio a thynnu rhifau positif a negatif

I adio a thynnu rhifau dylet ti ddechrau cyfrif o sero bob amser.

Wrth drafod rhifau positif, mae angen cyfrif i’r dde.

Wrth drafod rhifau negatif, mae angen cyfrif i’r chwith.

Defnyddio llinell rif

Llinell rif yn dangos rhifau negatif a phositif

Cyfrifa \({4}-{5}-{3}\)

Dychmyga symud i fyny ac i lawr llinell rif i gyrraedd yr ateb.

Gan ddechrau o sero, mae angen cyfrif i fyny i \({4}\), wedyn tynnu \({5}\), wedyn tynnu \({3}\). Yr ateb ydy \({-4}\).

Diagram yn egluro rhannu â 1000

Cyfrifo ar linell rif

Cyfrifa: 4 - 5 - 3

Question

Cyfrifa \({-2}+{9}-{10}+{6}\)

Os ges di’r ateb \({3}\) neu \({+3}\), yna da iawn ti!

Cyfrifo - 2 + 9 - 10 + 6 gan ddefnyddio llinell rif

Dau arwydd

Wrth adio neu dynnu rhifau negatif, cofia pan fydd dau arwydd yn ymddangos nesaf at ei gilydd a bod y ddau’n wahanol, yna mae angen tynnu. Pan fydd dau arwydd nesaf at ei gilydd a bod y ddau yr un fath, mae angen adio:

Adio a thynnu rhifau negatif a phositif
Question

Cyfrifa

a) \({10}+{-7}\)

b) \({4}-{-3}\)

a) \({10}+{-7} ={10}-{7}={3}\)

b) \({4}-{-3}={4}+{3}={7}\)