Peirianneg feddal

Nid yw peirianneg feddal yn ymwneud ag adeiladu strwythurau artiffisial. Yn hytrach, mae’n rheoli’r arfordir drwy ddull mwy cynaliadwy a naturiol. Mae gan bob strategaeth ei manteision a’i hanfanteision.

Ailgyflenwi’r traeth

Mae tywod yn cael ei bwmpio i draeth sy’n bodoli’n barod er mwyn ei godi.

Dau darw dur yn ailbroffilio traeth yng Ngorllewin Awstralia.

Manteision

 • Yn cydweddu â’r traeth presennol.
 • Mae ymwelwyr yn hoffi traethau mawr.

Anfanteision

 • Mae angen symud tywod o hyd.
 • Mae angen cludo’r tywod o rywle arall.

Ailbroffilio traeth

Mae’r gwaddod yn cael ei symud o ran isaf y traeth i ran uchaf y traeth.

Manteision

 • Rhad a syml.
 • Yn lleihau egni’r tonnau.

Disadvantages

 • Ddim ond yn gweithio pan mae egni’r tonnau’n isel.
 • Mae angen ailadrodd y broses o hyd.

Sefydlogi twyni tywod

Mae plannu moresg ar dwyni tywod yn sefydlogi’r twyni, ac yn helpu i ddal tywod er mwyn codi lefel y twyni.

Moresg wedi ei blannu ar dwyni tywod er mwyn sefydlogi’r twyni ar Draeth Porthkidney yng Nghernyw.

Manteision

 • Yn gymharol rad.
 • Yn cynnal morlin naturiol yr olwg.
 • Yn annog bywyd gwyllt a llystyfiant i sefydlu a ffynnu.

Anfanteision

 • Gall y moresg gael ei ddifrodi gan donnau storm.
 • Rhaid gwahardd y cyhoedd rhag mynd i rai ardaloedd (rhag ofn iddynt sathru ar laswellt sydd newydd ei blannu), a gallai hynny fod yn amhoblogaidd.