Riaghaltas Shìona agus còraichean daonna test questions

1

Bho 1949, dè am partaidh a tha air a bhith a' riaghladh ann an Sìona?

2

Dè an t-seantans as fheàrr a tha a' toirt cunntas air comannas?

3

Cò na daoine as cudromaiche a tha air am meas ann am Partaidh Comannach Shìona (CPC)?

4

Dè na dreuchdan airson am bi taghaidhean ann an Sìona?

5

Dè tha a' toirt a' chunntais as fheàrr air 'tachartasan mòr-shluaigh' ann an Sìona?

6

Cò tha nan easaontaichean ann an Sìona?

7

Ciamar a tha Hong Kong eadar-dhealaichte bhon chòrr de Shìona?

8

Carson a tha Amnesty International air Sìona a chàineadh?

9

Dè an t-seantans a tha ceart?

10

Cuin a ghabh Sìona thairis Tibet gu mì-laghail?