Ongl polygon rheolaidd

Rydyn ni wedi gweld eisoes mai swm yr onglau allanol ydy \({360}^\circ\) a bod yr onglau mewnol ac allanol yn adio i wneud \({180}^\circ\). Defnyddia’r wybodaeth hon i ganfod onglau allanol a mewnol polygonau rheolaidd.

Question

Canfydda ongl allanol a mewnol pentagon rheolaidd.

Mae gan bentagon \({5}\) ochr a \({5}\) ongl allanol, ac mae’r onglau allanol yn adio i \({360}^\circ\).

\[{un~ongl~allanol}={360}\div{5}={72}^\circ\]

\[{ongl~fewnol}= {180}-{ongl~allanol} = {180}-{72}={108}^\circ\]

Move on to Test
next