Ongl polygon rheolaidd

Rydyn ni wedi gweld eisoes mai swm yr onglau allanol ydy {360}^\circ a bod yr onglau mewnol ac allanol yn adio i wneud {180}^\circ. Defnyddia’r wybodaeth hon i ganfod onglau allanol a mewnol polygonau rheolaidd.

Question

Canfydda ongl allanol a mewnol pentagon rheolaidd.

Mae gan bentagon {5} ochr a {5} ongl allanol, ac mae’r onglau allanol yn adio i {360}^\circ.

{un~ongl~allanol}={360}\div{5}={72}^\circ

{ongl~fewnol}= {180}-{ongl~allanol} = {180}-{72}={108}^\circ

Move on to Test
next