Mathau o bolygon

Polygon ydy unrhyw siâp {2D} (dau ddimensiwn) ag ochrau syth.

Polygonau A, B, C a ChTabl yn dangos gwybodaeth am wahanol bolygonau