Tarddiad a gwerth bywyd dynol (Iddewiaeth) test questions

1

Beth yw ystyr y term ‘sancteiddrwydd bywyd’?

2

Beth mae Iddewon yn credu yw ystyr y term ‘sancteiddrwydd bywyd’?

3

Beth yw ystyr y term ‘pikuach nefesh’?

4

Beth yw erthyliad?

5

Pa ddyfyniad sy’n cefnogi’r rhai sy’n credu bod erthylu yn ddrwg?

6

Pa bryd mae’r gyfraith Iddewig yn caniatáu erthylu?

7

Beth yw ystyr 'ewthanasia'?

8

Pa un o’r Deg Gorchymyn y gellir ei ddefnyddio fel dadl yn erbyn ewthanasia?

9

Pa Iddewon sy’n gallu cytuno â’r farn ei bod yn dderbyniol i’r sawl sy’n marw wrthod triniaethau pellach na chael eu hadfywio?

10

Pam mae llawer o Iddewon yn gwrthwynebu defnyddio ewthanasia?