Datrys hafaliadau cydamserol trwy’r dull algebraidd

Gelli di ddatrys hafaliadau cydamserol drwy adio’r ddau hafaliad neu dynnu un oddi wrth y llall.

Enw’r dull hwn ydy’r dull algebraidd.

Datrysa’r hafaliadau cydamserol:

{2x} + {y} = {9} ({1})

{3x} - {y} = {1} ({2})

Adia’r ddau hafaliad â’i gilydd ac fe weli di fod yr {y} yn diflannu:

{3x} + {2x} + {y} - {y} = {9} + {1}

Gallwn ni symleiddio hyn i:

{5x} = {10}

{x} = {2}

Mae amnewid y gwerth hwn am {x} yn hafaliad ({1}) yn rhoi:

{4} + {y} = {9}

{y} = {5}

Gwiria yn hafaliad ({2}):

{6} - {5} = {1} (sy’n gywir)

Felly yr ateb ydy: {x} = {2}, {y} = {5}

Question

Datrysa’r hafaliadau cydamserol:

{3x} + {2y} = {8}

{3x} - {y} = {5}

Yn gyntaf, labela’r hafaliadau:

{3x} + {2y} = {8} ({1})

{3x} - {y} = {5} ({2})

I wneud i’r ddau {3x} ddiflannu gallwn ni dynnu hafaliad ({2}) o hafaliad ({1}):

{3x} - {3x} + {2y} - (-{y}) = {8} - {5}

Mae hyn yn symleiddio i:

{3y} = {3}

{y} = {1}

Amnewidia yn hafaliad ({2}):

{3x} + {2} = {8}

{3x} = {6}

{x} = {2}

Gwiria yn hafaliad ({2}):

{6} - {1} = {5} (sy’n gywir)

Felly yr ateb ydy {x} = {2}, {y} = {1}