Poileasaidhean sòisealta agus eaconamach Nadsaidheach

Dealbh de loidhne-tìm air a’ chuspair Hitler agus A’ Ghearmailt Nadsaidheach, Poileasaidhean Sòisealta agus Eaconamach Nadsaidheach