Hawliau dynol a chyfiawnder cymdeithasol (Iddewiaeth) test questions

1

Beth yw pwrpas y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol?

2

Beth yw ystyr y term cyfiawnder cymdeithasol?

3

Pam mae cymaint o bwyslais yn cael ei roi ar hawliau dynol mewn Iddewiaeth?

4

Beth yw ystyr y gair tzedakah?

5

Pam mae gan Iddewon ddyletswydd i roi i elusen a gweithio er mwyn cael cyfiawnder cymdeithasol?

6

Beth yw Diwrnod Mitzvah?

7

Beth yw ystyr y term ‘tikkun olam’?

8

Beth yw ystyr y term sensoriaeth?

9

Sut byddai Iddew yn gallu mynegi ei grefydd?

10

Beth yw eithafiaeth grefyddol?