Mynegiant crefyddol

Mae mynegiant crefyddol yn cyfeirio at y gwahanol ffyrdd y mae pobl yn dewis mynegi eu cred i bobl eraill. Mae pobl yn gwneud hyn drwy wisgo dillad penodol neu drwy arddangos symbolau.

Yn aml iawn mae pobl yn dewis mynegi eu crefydd er mwyn dangos i bobl eraill i ba grefydd maen nhw’n perthyn, er enghraifft gwisgo symbol crefyddol fel Seren Dafydd neu wisg grefyddol fel y kippah.

Dynes ifanc yn gwisgo cadwyn gyda seren Dafydd arni.

Weithiau mae pobl yn digio wrth weld mynegiant o gred grefyddol, neu mae credinwyr wedi cael eu siomi gan reolau a chyfreithiau sy'n datgan nad ydyn nhw’n gallu mynegi eu credoau crefyddol, ee mewn ysgolion neu llefydd gwaith sy'n gwahardd gemwaith sy'n dangos symbolau crefyddol.